NTC Regioconferentie Europa (Genève):
Inspiratiesessie Anders kijken!

10 en 11 november 2018

DE VRAAGSTELLING

NTC de Taalfontein in Genève (inmiddels in 2022 LanguageOne Genève) wil samen met NOB en Novella een bijzondere 24-uurs sessie organiseren voor leerkrachten Nederlands die in Europa actief op diverse scholen actief zijn. Het doel is dat deelnemers de eigen ideeën en ervaringen delen en van elkaar leren, meer te weten komen over hoe ons brein echt werkt en hoe ze die kennis kunnen inzetten richting collega’s, leerlingen, ouders maar zeker ook voor jezelf.

DE UITVOERING

De tweedaagse inspiratiesessie vindt plaats op de Internationale School Ecolint in Genève. Paul Smit neemt ons mee in de werking van ons brein. En laat ons zien hoe je anders kunt kijken naar jezelf, je collega’s, leerlingen en ouders. Op dag 1 wordt er in het World Café fanatiek op de tafelkleden getekend en geschreven en ontstonden er prachtige gesprekken rond Talentontwikkeling, Werken in een internationale omgeving en Van kennisoverdrager naar leercoach.

DE THEMA’S

Op de tweede dag gaat het meer over beïnvloeding. Op welke wijze heb je invloed op leerlingen, ouders of collega’s? En wat heeft dat voor effect op het onderwijs en de dagelijkse werkzaamheden? In kleine groepjes worden er vrolijke filmpjes gemaakt hoe het onderwijs er in 2020 zou kunnen uitzien. De 24-uurssessie wordt afgesloten met een gezamenlijke terugblik en een certificaat van het NOB.

Thema's tijdens de Regioconferentie:

De World Cafe-sessie zorgde voor de gewenste interactie tussen de leerkrachten over een veelheid aan thema’s. Er werd veel gesproken over het motiveren van leerlingen, door ze meer autonomie te geven, meer keuzevrijheid. Ideeën werden uitgewisseld om meer ruimte te scheppen voor creativiteit/individuele ontwikkeling van leerlingen en hoe dat nu past bij de CITO-toetsen. Het inzetten van coöperatieve werkvormen bij talentontwikkeling kwam veel aan bod. Verder: op welke wijze kan je het beste ouders betrekken bij lessen? En hoe kan je jezelf als leercoach verder ontwikkelen; wie kan jou coachen?
Verdere verdieping ligt voor de hand tijdens een volgende Regioconferentie!

Als schoolleider heb ik dit weekend als zeer positief en leerzaam ervaren. De samenwerking met alle partijen was fantastisch. De verbinding tussen alle aanwezigen gaf deze bijeenkomst een gouden randje. Ik heb bijzonder veel positieve en blije reacties ontvangen na deze bijeenkomst. De meerdaagse heeft meerwaarde gebracht om nog beter les te kunnen geven. De deelnemers waardeerden de sessie met een 9!

HARRIËT MULLER
Directeur Taalfontein Genève