Hout- en Meubileringscollege Missie en Visie Traject

2015-2016 en verder

DE VRAAGSTELLING

Het HMC (Hout- en Meubileringscollege) is een succesvolle mbo vakschool in Amsterdam en Rotterdam die de laatste jaren snel groeit. Past de huidige missie en visie nog steeds bij de groei en de maatschappelijke trends? Wat betekent een en ander voor de organisatie- en innovatiekracht, het curriculum, investeringen en voor leerlingen en leerkrachten?

COP-PLOEG

Om zorg te dragen voor een transparant en door de organisatie gedragen proces wordt een Community of Practice gevormd, die binnen de organisatie en daarbuiten op zoek gaan naar antwoorden. Deze selectie uit de gehele organisatie zijn de verkenners en aanjagers die al lerende (learning by doing) gaandeweg tot zorgvuldige conclusies komen, die aan het College van Bestuur worden voorgelegd. Rick Koster en Jaap Voerman begeleiden en stimuleren het proces.

PROCES

Gedurende een jaar is de COP-ploeg actief. Er vinden interviews plaats met leerlingen, leerkrachten, de branche, alumni. Wij kijken naar trends en ontwikkelingen in de maatschappij en onderzoeken hoe het komt dat HMC succesvol is. Wat is de kracht van het HMC? Tijdens World Cafés worden medewerkers geraadpleegd.

Het HMC Traject in het kort:

In november 2016 wordt het traject afgesloten tijdens de HMC-dag waar alle medewerkers bij aanwezig zijn. De COP-ploeg presenteert de aangepaste missie, visie en kernwaarden. Tijdens een live businessgame gaan alle medewerkers hiermee praktisch aan de slag. Een prikkelende bijdrage van Paul Smit besluit deze dynamische dag.
In 2017 en 2018 vormt de nieuwe missie de basis voor de strategie en het verder ontwikkelen van de organisatie.