Project omschrijving

Gemeente Tilburg

Traject 2017-2018

DE VRAAGSTELLING

Het College van de Gemeente Tilburg vindt het belangrijk om de blijven werken aan een stad voor en van alle Tilburgers, een inclusieve stad. Inventariseer met alle partners wat er al gebeurt op het gebied van diversiteit, emancipatie en gelijke behandeling en onderzoek hoe partijen nog beter met elkaar kunnen samenwerken. Het resultaat kan uitgroeien tot het fundament dat als toetsing en herijking kan dienen van al ingezet en toekomstig beleid.

STAD VAN VERBINDING

De visie op de Tilburgse samenleving kan niet alleen een gemeentelijke aangelegenheid zijn. We willen verrijken en verdiepen dit thema door actief en zichtba-ar hierover in gesprek te gaan in en met de stad en door dit gesprek te faciliteren. Zodat iedereen volwaardig op basis van gelijkwaardigheid volledig kan deelnemen aan onze samenleving. Rick Koster en Jaap Voerman denken inhoudelijk mee en faciliteren het proces.

DIALOOGSESSIE

Tijdens een dialoogsessie gaan vertegenwoordigers van religieuzen, ondernemers, homoseksuelen, gehandicapten en nog veel meer met elkaar in dialoog. Zij verkennen met elkaar de doelgroepen en de organisaties die daarbij belangrijk zijn en maken een sociale netwerkkaart van Tilburg. Volgens het gedachtengoed van ‘Systems thinking’ wordt er gesproken wat het effect is van mogelijke interventies.

Het traject in het kort:

De soms hernieuwde kennismaking tussen de diverse partijen bleek tot mooie gesprekken te voeren vanuit verwondering, erkenning en respect. In maart 2018 worden de eerste resultaten als verkenning aangeboden aan het College.