Gemeente Rijswijk, Platform Veiligheid
Samen werken aan integrale veiligheid

22 februari 2017

DE VRAAGSTELLING

De opdracht is helder: organiseer een werksessie waarbij gemeente, politie, brandweer, onderwijs, woningcorporatie en bedrijfsleven met elkaar in dialoog de samenwerking verder versterken en tot concrete vervolgstappen komen. Tijdens het World Café gaan we met frisse blik kijken naar de onderlinge relaties, de wederzijdse verwachtingen en de diverse verantwoordelijkheden. om tot een veiliger Rijswijk te komen.

DE UITVOERING

Moderator Rick Koster start deze werksessie met een gesprek met Michel Bezuijen, burgemeester van Rijswijk. Wat is het doel van deze sessie? Wat wil je dat er vandaag bereikt wordt? Waarom is het belangrijk samen te werken aan integrale veiligheid? Tijdens een drietal presentaties worden cases uit de praktijk besproken. Wat gaat er goed; waar liggen aandachtspunten? Deze informatie geeft samen met een keynote speech van Rick Koster voedingsbodem voor het World Cafe.

DE THEMA’S

Tijdens de drie rondes gaan de deelnemers in dialoog over de volgende thema’s:

  • Vertrouwen – wat is er voor nodig om effectief samen te werken?
  • Innovatie – wat willen we met elkaar vernieuwen?
  • Resultaten – wat willen we met elkaar bereiken?

De deelnemers praten na de rondes nog enige tijd na en er worden diverse vervolgafspraken gemaakt.

De werksessie in het kort:

Het hoofddoel van de middag was om de samenwerking te versterken om tot een veiliger Rijswijk te komen. Aan de hand van diverse concrete voorbeelden werd duidelijk dat integrale veiligheid is gesteld op samenwerking en voortdurende afstemming. Elkaar beter kennen is daarbij een vereiste. De drie rondes World Cafe zorgden voor een dynamisch en goed gesprek tussen de deelnemers. Het plenaire gesprek na de rondes bleek vervolgens uiterst zinvol om vervolgstappen helder te krijgen.

Een World Cafe voor een kleine groep vergt zeker de nodige zorgvuldige voorbereiding, zeker ook om het doel van een sessie helder te hebben en de inhoud daarop aan te sluiten. Het was goed te zien dat de werksessie voor verbinding zorgde en concrete cases werden gedeeld. Een effectieve werksessie!

JAAP VOERMAN
Novella en World Cafe Experience