Kick-Off Bouwend Nederland Verzekeringen

September 2019

VRAAGSTELLING

In 2020 wil Bouwend Nederland 2022 leden hebben, nu zijn dat er ongeveer 1000. Hier moet natuurlijk wel het een en ander aan gedaan worden. Om dat doel te verwezenlijken moeten alle neuzen dezelfde kant op. Daarom hebben we gekozen voor een World Café. Tijdens de World Café sessie inspireert men elkaar en komen er ideeën naar boven hoe Bouwend Nederland dit doel zou kunnen bereiken. Er worden zelfs afspraken gemaakt om verder te werken aan de uitkomsten die op tafel geschreven staan.

UITVOERING

De gasten worden vroeg in de ochtend ontvangen voor een gezamenlijk ontbijt. Daarna worden ze welkom geheten door de dagvoorzitter en moderator van vandaag: Kjell Lutz. Hierna worden er verschillende presentaties gegeven en wordt men ‘geactiveerd’ door allemaal hun naam te schrijven op het bord met de tekst ‘We gaan ervoor!’. Om al deze informatie te verwerken en met elkaar te bespreken is er een korte koffiepauze. Na de koffiepauze leidt Kjell Lutz op inspirerende wijze het World Café in.

THEMA’S

Tijdens de drie rondes gaan de deelnemers in dialoog over de volgende thema’s: samenwerken, innoveren & communiceren.
De hosts worden van tevoren uitgebreid gebriefd over de thema’s, zodat ze weten wat er precies bedoelt wordt en wat er van de rol als host van ze verwacht wordt. Na het World Cafe verwerken de hosts wat er besproken is aan tafel en wat er allemaal op het tafelkleed geschreven is. Zo kan Bouwend Nederland Verzekeringen verder bouwen aan hun doel(en).