Nieuwe website

Vanaf 1 september 2022 is de website janjpieterse.nl automatisch doorgeleid naar een aparte pagina bij Novella, de uitgever van Jan. Je vindt op deze pagina de meeste zaken die je ook op de oude website zag. De verandering was noodzakelijk vanwege veel technische onvolkomenheden op de oude site. Voordeel is ook dat nieuwtjes sneller geplaatst kunnen worden.

In de loop van de komende weken zullen nog ontbrekende stukken toegevoegd worden.