Recensie Het Beste van Jan J. Pieterse

27 september 2021

Het Beste van Jan J. Pieterse is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. Hieronder de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Recensent: Drs. Michel de Jong
(NBD Biblion Afd. Redactie / BU Data E mi@nbdbiblion.nl)

Het poëtische oeuvre van theaterjournalist, presentator, radio- en theatermaker Jan J. Pieterse is lastig onder één noemer te vatten. Zijn eigen definitie ‘puntdichter’ dekt de lading misschien nog het best. Aan de strakke vormregels van het light verse laat hij zich, anders dan bv. zijn frequente podiumkompaan Frank van Pamelen, weinig gelegen liggen. Daar staat echter tegenover dat zijn vaak ultrakorte verzen vrijwel altijd de puntig-relativerende observaties bevatten die juist zo kenmerkend zijn voor het plezierdichterlijke genre. Ook in zijn nieuwste werk – een bloemlezing uit de twintig bundels die eerder van zijn hand verschenen – valt er tussen enkele wat meer beschouwelijke teksten vooral heel erg veel te lachen. Het vers ‘Zoek nooit de schuld bij jezelf’ – de titel is vaak integraal onderdeel van de grap – (‘Nu ben je al mijn vierde vrouw / En nóg wil je niet deugen!’) had bv. niet misstaan onder een tekening van Peter van Straaten. Een aantal puntdichten doet het op papier minder goed dan uit de mond van de dichter zelve, maar dat mag de pret niet drukken. Leuke en makkelijk weg lezende bundel van een begaafd puntdichter, dat een breed (volwassen) publiek zal aanspreken.